به فروشگاه اینترنتی پریس سنتر خوش آمدید

همه دسته بندی ها

عینک

شبکه ای لیست

نمایش 1–16 از 48 نتیجه

serengeti 8295

serengeti 8295
5,680,000 تومان

عدسی کریستال

فتوکرومیک

پلارایزد

SERENGETI 8313

SERENGETI 8313
5,580,000 تومان

عدسی کریستال

پلارایزد

سرنگتی 8166

سرنگتی 8166
4,305,000 تومان

برترین تکنولوژی روز دنیا

پلارایزد

عبنک آفتابی 1081 روو – revo

عبنک آفتابی 1081 روو – revo
3,955,000 تومان

سیستم مدیریت نور
ضد چربی

عینک آفتابی 1036روو – REVO

عینک آفتابی 1036روو – REVO
3,955,000 تومان

پوشش های بی نظیر روو:
پلارایز دیجیتال
یووی 400
آنتی رفلکس
پوشش های آیینه ای منحصر بفرد

عینک آفتابی 1050GY روو – REVO

عینک آفتابی 1050GY روو – REVO
3,955,000 تومان

پوشش های بی نظیر روو:
پلارایز دیجیتال
یووی 400
آنتی رفلکس
پوشش های آیینه ای منحصر بفرد

عینک آفتابی 1066 روو – REVO

عینک آفتابی 1066 روو – REVO
2,760,000 تومان

پوشش های بی نظیر روو:
پلارایز دیجیتال
یووی 400
آنتی رفلکس
پوشش های آیینه ای منحصر بفرد

عینک آفتابی 1079BR روو – REVO

عینک آفتابی 1079BR روو – REVO
4,420,000 تومان

پوشش های بی نظیر روو:
پلارایز دیجیتال
یووی 400
آنتی رفلکس
پوشش های آیینه ای منحصر بفرد

عینک آفتابی 1079GY روو – REVO

عینک آفتابی 1079GY روو – REVO
4,420,000 تومان

پوشش های بی نظیر روو:
پلارایز دیجیتال
یووی 400
آنتی رفلکس
پوشش های آیینه ای منحصر بفرد

عینک آفتابی 1081GY روو – REVO

عینک آفتابی 1081GY روو – REVO
3,955,000 تومان

پوشش های بی نظیر روو:
پلارایز دیجیتال
یووی 400
آنتی رفلکس
پوشش های آیینه ای منحصر بفرد

عینک آفتابی 1096 BL روو – REVO

عینک آفتابی 1096 BL روو – REVO
3,040,000 تومان

پوشش های بی نظیر روو:
پلارایز دیجیتال
یووی 400
آنتی رفلکس
پوشش های آیینه ای منحصر بفرد

عینک آفتابی 1096GY روو – REVO

عینک آفتابی 1096GY روو – REVO
3,040,000 تومان

پوشش های بی نظیر روو:
پلارایز دیجیتال
یووی 400
آنتی رفلکس
پوشش های آیینه ای منحصر بفرد

عینک آفتابی 1106BL روو -RE

عینک آفتابی 1106BL روو -RE
4,420,000 تومان

پوشش های بی نظیر روو:
پلارایز دیجیتال
یووی 400
آنتی رفلکس
پوشش های آیینه ای منحصر بفرد

عینک آفتابی 1106GN روو – REVO

عینک آفتابی 1106GN روو – REVO
4,420,000 تومان

پوشش های بی نظیر روو:
پلارایز دیجیتال
یووی 400
آنتی رفلکس
پوشش های آیینه ای منحصر بفرد

عینک آفتابی 1108 روو – revo

عینک آفتابی 1108 روو – revo
5,220,000 تومان

پلارایزد
یووی 400
آنتی رفلکس

عینک آفتابی 1109 روو – revo

عینک آفتابی 1109 روو – revo
5,220,000 تومان

پلارایزد
یووی 400
کریستال